Τι σημαίνει το Pagerank για τις Μηχανές Αναζήτησης

Τι σημαίνει το Pagerank για τις Μηχανές Αναζήτησης

Pagerank gxgΣυχνά συναντούμε την έννοια του Search Engine Optimization (SEO) ή στα ελληνικά βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης. Τo Pagerank είναι μία αριθμητική τιμή, η οποία αντιπροσωπεύει πόσο σημαντική, σπουδαία και δυνατή είναι μία ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, κατά την κρίση της μηχανής αναζήτησης Google.

Το Pagerank επηρεάζει σημαντικά, με κάποιους επιπλέον παράγοντες, την κατάταξη στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Η Google αξιολογεί με το Pagerank τη δύναμη μιας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και επηρεάζει τα αποτελέσματα αναζήτησης. Όταν μία ιστοσελίδα έχει Page Rank από 5 και πάνω, συνήθως εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων της Google για τις σχετικές με αυτήν λέξεις κλειδιά. Για τον προσδιορισμό και τον υπολογισμό του Pagerank , η Google χρησιμοποιεί πολύπλοκους αλγόριθμους με εκατομμύρια μεταβλητές και όρους ενώ ο υπολογισμός γίνεται με αδιάβλητους αυτοματοποιημένους τρόπους και όχι από κάποιο ανθρώπινο παράγοντα.
Μια από τις αξιολογήσεις είναι π.χ. η σύνδεση (link) μιας Ιστοσελίδας Α με μία Ιστοσελίδα Β, ή αλλιώς πόσες αναφορές έχει μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.
Αν για παράδειγμα οι αναφορές και οι ψήφοι για μια ιστοσελίδα προέρχονται από σημαντικές ιστοσελίδες μεγάλης σπουδαιότητας και μεγάλο Pagerank, τότε η αξία η οποία προσδίδεται είναι ακόμα μεγαλύτερη άρα επωφελούμαστε.

Η κλίμακα διαβάθμισης που χρησιμοποιεί η Google στο Pagerank είναι από το 1 έως το 10 (PR1 – PR10).
Όσο μεγαλύτερο Pagerank διαθέτει μια ιστοσελίδα, τόσο υψηλότερη θέση έχει στην κατάταξη της πρώτης σελίδας των αποτελεσμάτων αναζήτησης (SERP)*.
Βέβαια το Pagerank δεν είναι ο μόνος παράγοντας που χρησιμοποιεί η Google για να ταξινομήσει κάποια ιστοσελίδα, αλλά είναι ο σημαντικότερος.

*SERP: τα αποτελέσματα που εμφανίζει η Google σχετικά με τις λέξεις κλειδιά που έχουμε αναζητήσει.

Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων και Μηχανές Αναζήτησης